oberoende tidskrift

Kontakt >

Redaktionell ruta >

Engelska >

Tyska >

 

 

 

Ingenstans mitt segel en lyrikbok av Ingela Strandberg hos Norstedts läs mer...

I det föränderliga landskapet står några gamla lador kvar. De har följt mig sen jag föddes och ingjutit i mig att denna plats är den jag ska vara på. Varje gång jag flytt har de kallat mig tillbaka. Ända bort till en motorväg i amerikanska Mellanvästern nådde mig deras röster i hägrar, floder, berg. Du skulle vakta sorgen och drömmarna. Du skulle vara platsens enkla byracka kedjad vid universum. Du blev ett

 

 

 

Nu släpps innehållet fritt i nytt arkiv på bokmässan  läs mer...

Nu har Bokmässan sammanställt visningssiffrorna för Bokmässan Play 2021. Det totala antalet visningar mellan 23 september och 31 december uppgick till 158 000. Av dessa streamades 90 000 visningar under de fyra Bokmässedagarna den 23–26 september. Samtliga program och

 

 

 

Så gynnar digitala lösningar träbyggnationer  läs mer...

Att trä kommer att spela en allt större roll för framtidens byggnationer råder det inget tvivel om. Tack vare nya digitala lösningar kan dessutom byggnader planeras och utformas på helt nya sätt framöver. Tyréns digitaliseringsexpert Per Bjälnes reder ut 

 

 

 

Malux levererar nödbelysningssystem till Sara Kulturhus  läs mer...

Under hösten 2018 startade bygget av ett nytt kulturhus och hotell. Bygget knyter väl an till de högt ställda hållbarhetsmålen i kommunens träbyggnadsstrategi. Det 20 våningar höga huset produceras till stora delar lokalt av skog från trakten. Det trä som

 

 

 

Kommunerna behöver ha bättre koll på sina kollektivtrafiksatsningar  läs mer...

Kommunerna och Trafikverket lägger stora resurser på att effektivisera kollektivtrafiken. Målet är att vi som resenärer ska få kortare restider och kunna lita på tidtabellerna. Det är bra. Men tyvärr följer väghållarna alltför sällan upp att insatserna verkligen ger effekt. Satsningarna på kollektivtrafiken är viktiga för att fler ska välja mer

 

 

 

2021 års Augustpris tilldelas  läs mer...

Det prestigefyllda Augustpriset har på kvällen den 22 november delats ut vid Augustgalan på Södra Teatern i Stockholm. Augustpriset delas ut i följande tre kategorier: Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. Prissumman i varje kategori är 100 000 kronor

 

 

 

 

Kulturexpress  ISSN 1862-1996

tidskrift för konst, kultur, filosofi,

vetenskap och ekonomi

www.sve.kulturexpress.info