oberoende tidskrift

Kontakt >

Redaktionell ruta >

Engelska >

Tyska >

 

 

 

Om trafikverkets arkitekturpris 2019  läs mer...

De nominerade till Trafikverkets arkitekturpris visar vilken central roll infrastruktur har i människans vardagsliv. Resecentrum, spårvägsdepå, gatumiljö och trafikplats – alla fyra är skapade med lyhördhet och förståelse för hur människor använder miljöerna. Vinnaren avslöjas

 
 

Helande arkitektur i fokus när psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus omvandlas  läs mer...

Sluten psykiatrisk vård leder tankarna till kala, vita rum och starka hierarkier mellan patient och vårdpersonal. Men så behöver det inte vara. Tvärtom visar forskning att klok arkitektur kan vara en avgörande faktor för ett snabbare tillfrisknande. Whites experter på läkande vårdmiljöer har ritat en ny

 
 

Byggkonstruktioner ska klara extrema händelser – ny handbok  läs mer...

Vid konstruktion av byggnader behöver man ta hänsyn till risker relaterade till extrema händelser som till exempel påkörning av fordon, attentat eller grova fel i byggprocessen. Begreppet robusthet används för att beskriva ett konstruktionssystems förmåga att begränsa konsekvenser av sådana extrema händelser. I handboken Byggnaders robusthet förklaras bakgrunden till och tolkas de krav som ställs på robusthet och

 
 

Fler fågelarter på Rödlista 2020  läs mer...

Antalet rödlistade fågelarter har ökat med 21 procent i den nya rödlistan. Det går dåligt för till synes vanliga arter som gråkråka, skrattmås, björktrast och rödvingetrast, vilka minskar markant i fågeltaxeringens standardrutter och rödlistas i kategorin Nära hotad (NT). Sex arter som lämnar rödlistan är ängspiplärka

 

 

 

 

Kulturexpress  ISSN 1862-1996

tidskrift för konst, kultur, filosofi,

vetenskap och ekonomi

www.sve.kulturexpress.info