oberoende tidskrift

Kontakt >

Redaktionell ruta >

Engelska >

Tyska >

 

 

 

Många och stora värden i det fjällnära skogslandskapet  läs mer...

I den kommande skogsutredningen uppmärksammas den fjällnära skogen med sina stora och sammanhängande skogslandskap. Flera globala studier har publicerats i närtid om de särskilda värdena och den särskilda betydelsen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster av sådana intakta skogslandskap med mer naturliga, ofta gamla och emellanåt virkesrika skogar.

 
 

Volvo Cars rapporterar nedgångar på grund av koronakonsekvenser  läs mer...

Volvo Cars rapporterade 21 Juli ett finansresultat för första halvåret 2020, som påverkats kraftigt av Covid-19 pandemin och dess inverkan på den globala ekonomin. Volvo Cars förväntar sig en återhämtning under andra halvåret i takt med att efterfrågan på bilar normaliseras. Företaget gjorde en rörelseförlust på 989 miljoner kronor

 
 

Beslut om försäljning av fastigheter skjuts upp läs mer...

Den andra september 2020 beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendena som innebär att 22 fastigheter inom Higabs bestånd säljs.I kommunfullmäktiges budget 2019 fick Stadshus AB i uppdrag att förbereda försäljning av tillgångar i bolagen i lokalkoncernen. Sedan dess har bolagen arbetat med att ta fram en

 
 

Restaurerar fasaden på Stockholms slott 

läs mer...

Fasadrestaureringen av Stockholm slott är den största i modern tid. På uppdrag av Statens fastighetsverk via AIX Arkitekter har Tyréns konstruktörer bidragit till hållbara infästningslösningar för att byta ut stenblock i fasaden som vittrat sönder. Projektet är indelat i 25 etapper och beräknas pågå till år 2050. Just nu pågår etapp 8 av 25.

 

 

 

 

Kulturexpress  ISSN 1862-1996

tidskrift för konst, kultur, filosofi,

vetenskap och ekonomi

www.sve.kulturexpress.info