oberoende tidskrift

Kontakt >

Redaktionell ruta >

Engelska >

Tyska >

 

 

 

Attitude as Style – en bok om Belatchew Arkitekters läs mer...

Rahel Belatchew är grundare av Belatchew Arkitekter. Hennes arkitektur kan bäst förstås som en innovativ attityd snarare än en viss stil. Alla projekt grundar sig i en noggrann analys och återspeglar en attityd som behandlar varje projekt unikt, med ett individuellt – ofta skulpturalt – uttryck. Kontoret använder sig följaktligen inte av någon generell "byggsats" vilket resulterat i en innovativ och lekfull arkitektur. Kontoret, baserat i Stockholm, är också känt för den 

 
 
 

Hög tid för regeringen att besluta om offensiv miljöbilsdefinition  läs mer...

Efter att Sverige stått utan miljöbilsdefinition sedan juli 2018 är det högst välkommet att Upphandlingsmyndigheten nu har publicerat uppdaterade hållbarhetskriterier för upphandling av fordon. Det blir nu betydligt

 

 

 

 

 

 

Kulturexpress  ISSN 1862-1996

tidskrift för konst, kultur, filosofi,

vetenskap och ekonomi

www.sve.kulturexpress.info