oberoende tidskrift

Kontakt >

Redaktionell ruta >

Engelska >

Tyska >

 

 

 

Så kan byggandet i Östergötland bli klimatneutralt  läs mer...

Östergötland har haft en stor befolkningstillväxt de senaste åren, vilket lett till en förtätning i flera kommuner. Samtidigt visar Boverkets siffror att utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp

 

 

 

Exoskelett vinner Nordbyggs Guldmedalj 2021  läs mer...

Nordbyggs Guldmedalj 2021 kammades hem av HA EXO-O1 Exoskelett – en innovation från Hilti. Bakom tävlingen står Nordbygg och Svensk Byggtjänst som varje år delar ut guldmedaljen för föregående års mest innovativa produktnyhet. Av tio  nominerade

 

 

 

Ny studie: Så kan EU minska tropisk avskogning  läs mer...

Konsumtion av importerade varor i EU är en starkt bidragande orsak till att skog skövlas i andra delar av världen. I en ny studie har forskare vid Chalmers och universitetet i Louvain, Belgien utvärderat drygt tusen förslag om hur EU skulle kunna arbeta för att minska avskogningen, för att se vilka som dels skulle ha god effekt, och dels vara möjliga att genomföra politiskt.

 

 

 

Litteraturexporten stabil under 2020 trots pandemin  läs mer...

Den svenska litteraturexporten klarade pandemiåret över förväntan. Trots inställda bokmässor och resor påverkades inte de totala siffrorna i någon större utsträckning. Intäkterna ökade med drygt 8 miljoner kronor, medan antalet skrivna kontrakt gick ned något. Det visar Exportstatistiken, som Svenska Förläggareföreningen presenterar idag. Svenska Förläggareföreningen har i samarbete med de litterära agenturerna för tredje året i rad tagit fram statistik över den svenska litteraturexporten.

 

 

 

Kasper Salin-priset 2020 går till Kulturhusets ombyggnad  läs mer...

Ombyggnaden av Kulturhuset i Stockholm mottog Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris vid Arkitekturgalan den 25 mars. Ansvarig arkitekt är Per Ahrbom, Arbom & Partner, och byggherre Stockholms stad. Arkitekten bakom Kasper Salin-pristagaren, Per Ahrbom, på skärm vid prisutdelningen på

 

 

 

White Arkitekter tar steget in i Tyskland – öppnar kontor i Stuttgart  läs mer...

Efter fem år av affärsutveckling och med tre pågående projekt tar White ett fullt kliv in på den tyska marknaden. Med en fysisk närvaro genom en studio i Stuttgart kommer bolaget att säkra kvaliteten och leveranserna i projekten samt maximera kunskapsutbytet med kontoren på

 

 

 

Broparken nominerad till Landskapsarkitekturpriset  läs mer...

Broparken är ett tekniskt dagvattensystem som förvandlats till ett attraktivt och gemensamt stadsrum med bäck, ängar och fruktträd. Parken, som är gestaltad av White Arkitekter, har blivit en levande och omtyckt stadspark liksom en viktig del av stadens

 

 

 

 

Kulturexpress  ISSN 1862-1996

tidskrift för konst, kultur, filosofi,

vetenskap och ekonomi

www.sve.kulturexpress.info