oberoende tidskrift

Kontakt >

Redaktionell ruta >

Engelska >

Tyska >

 

 

 

Göteborgs första byggnad i hampakalk byggs på Hisingen läs mer...

Den fossilfria förskolan Hoppet, som just nu byggs på Backa kyrkogata, kommer att få ett återvinningshus i hampakalk. Det blir förmodligen det första i Göteborg som byggs med det nya klimatsmarta byggnadsmaterialet. Förskolan på Backa kyrkogata är Sveriges första med

 

 

 

Rundbalshuset - så mycket mer än bara ett hus  läs mer...

Två Umeåbor, en tomt och en vision om att inspirera andra till att bygga hållbart. De tog ansvaret i egna händer och byggde sitt drömhus utanför Umeå, vilket går att följa i programmet Husdrömmar på SVT. Masonite Beams stöttar initiativet genom att bidra till Laura och Eriks onlineföreläsning om innovativt och hållbart byggande.

 

 

 

Gröna tak – projektering, anläggning och hållbarhet – ny handbok  läs mer...

Grönatakhandboken är ett stöd för att planera, projektera, anlägga och sköta olika typer av gröna tak med nolltolerans mot läckage. Med hjälp av handboken kan hög kvalitet genom hela processen uppnås, såväl när det gäller tätskikt, isolering och betong som olika vegetationssystem. I projektering och anläggning av gröna tak är många discipliner inblandade. Genom att utgå från ett helhetsperspektiv skapas förståelse för hur de olika delarna av taksystemet samspelar och vad man behöver tänka på för att minimera risker.

 

 

 

Så kan byggandet i Östergötland bli klimatneutralt  läs mer...

Östergötland har haft en stor befolkningstillväxt de senaste åren, vilket lett till en förtätning i flera kommuner. Samtidigt visar Boverkets siffror att utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp

 

 

 

Exoskelett vinner Nordbyggs Guldmedalj 2021  läs mer...

Nordbyggs Guldmedalj 2021 kammades hem av HA EXO-O1 Exoskelett – en innovation från Hilti. Bakom tävlingen står Nordbygg och Svensk Byggtjänst som varje år delar ut guldmedaljen för föregående års mest innovativa produktnyhet. Av tio  nominerade

 

 

 

Ny studie: Så kan EU minska tropisk avskogning  läs mer...

Konsumtion av importerade varor i EU är en starkt bidragande orsak till att skog skövlas i andra delar av världen. I en ny studie har forskare vid Chalmers och universitetet i Louvain, Belgien utvärderat drygt tusen förslag om hur EU skulle kunna arbeta för att minska avskogningen, för att se vilka som dels skulle ha god effekt, och dels vara möjliga att genomföra politiskt.

 

 

 

Litteraturexporten stabil under 2020 trots pandemin  läs mer...

Den svenska litteraturexporten klarade pandemiåret över förväntan. Trots inställda bokmässor och resor påverkades inte de totala siffrorna i någon större utsträckning. Intäkterna ökade med drygt 8 miljoner kronor, medan antalet skrivna kontrakt gick ned något. Det visar Exportstatistiken, som Svenska Förläggareföreningen presenterar idag. Svenska Förläggareföreningen har i samarbete med de litterära agenturerna för tredje året i rad tagit fram statistik över den svenska litteraturexporten.

 

 

 

 

 

Kulturexpress  ISSN 1862-1996

tidskrift för konst, kultur, filosofi,

vetenskap och ekonomi

www.sve.kulturexpress.info